Požární ochrana očima dětí 2016

 

Okresní kolo Požární ochrany očima dětí
Zástupci našeho SDH se umístili ve svých kategoriích následovně:
Teraza Munduchová - 1.místo
Daniela Klusková - 2.místo
Radek Vrzáček - 1. místo
Gratulujeme !